ScottWilson

Postęp prac - styczeń 2011

Postęp realizacji robót za 4 tydzień stycznia 2011 r.


ROBOTY DROGOWE

- Prowadzona rozbiórka 13 bud. / 77,7% zaawansowania,

- wycinka drzew w podanym kilometrażu oraz wywóz drzewa na Rejon Jarosław (592+800-593+300, 612+900-613+200)

Geodezyjna:

Stabilizacja pkt. osnowy realizacyjnej 20%/100%, pomiar współrzędnych pkt. osnowy 40%/50%, inwentaryzacja przepustów pod trasą autostrady, tyczenie zbiornika retencyjnego, opracowania kameralne.

Geotechniczna:

615+850-618+650, 594+900-594+100 – sondy statyczne CPT w ilości 46 szt., łącznie 368 mb co daje 6,8 całkowitego planowanego metrażu sondowań pod trasę. Do dnia 29.01.2011 łącznie wykonano 4455,0 mb sondowań statycznych CPT co stanowi 75.0% planu                         


ROBOTY MOSTOWE

Geodezja:

- pomiar profilów rzeki Stary Wisłok, Sawa,  Żołynianka,

- tyczenie podpór wiaduktów drogowych


ROBOTY BRANŻOWE

Geodezja:

Tyczenie wodociągów

Przezbrojenia:

GAZ 622+437/G23 –ułożone w ziemi 140m rury przewodowej +72 m rury ochronnej, zagęszczanie wykopu

GAZ 622+816/GW1, GW2 – przewiert pilotem na drugą stronie drogi, rozwiercanie średnicą fi 400

GAZ 593+467/G9 – zgrzewanie rur ochronnych, ułożenie gazociągów w ziemi 90 m, zagęszczanie wykopu

Energetyczna 580+250–580+600/kolizjaSN0 Przebudowa linii SN0 na odcinku od słupa 1.7 do 1.10

Nadzór przyrodniczy: cał. kilometraż – Kontrola siedlisk przyrodniczych w tym głównie lasu grądowego. Ocena stanu zachowania i określenie zaleceń co do wyrębu. Kontrola prowadzonego wyrębu na trasie inwestycji


Postęp realizacji robót za 3 tydzień stycznia 2011 r.

 

Roboty Drogowe

  •  Prowadzona rozbiórka 17 obiektów w miejscowościach: Wola Dalsza, Wola Mała, Krzemienica, Terliczka, Czarna.
  • Wycinka drzew 591+420-592+000

Geodezyjna:     

Stabilizacja pkt. osnowy realizacyjnej 40%/80%, realizacja bieżących zleceń 100%, tyczenie słupów SN, tyczenie gazu, tyczenie kabla i słópów NN, Opracownie kameralne projektu pomiar współrzędnych pkt. osnowy 10%/10%, inwentaryzacja dendrologiczna – wytyczenie drzew do pozostawienia i adaptacji, niwelacja osnowy realizacyjnej 5%/5%.

Roboty Branżowe

Przezbrojenia:

622+437/G23 – wykopy kontrolne, zgrzane 124m rury przewodowej, ułożone w ziemi 30m rury przewodowej 622+816/GW1, GW2 – wtkop komory nadawczej, ułożenie maszyny przewiertowej, przewiert pilotem, poziomowanie maszyny wiertniczej 593+467/G9 – wykopy kontrole, lokalizacja instalacji gazociągu

Nadzór przyrodniczy:

cał. kilometraż – kontrola wycinki drzew

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014Kontakt|Mapa serwisu