ScottWilson

Postęp prac - luty 2011

Postęp realizacji robót za 4 tydzień lutego 2011 r. (8 tydzień 2011 r.)

ROBOTY DROGOWE

Kontynuacja robót rozbiórkowych obiektów rozpoczętych w tyg. 7; Dodatkowo planuje się rozbiórkę:

Wola Mała posesja:369 (całość 67%),  

Krzemienica posesja: 351,353,355,357,357a,360,363 hałdowanie gruzu.

581+250-595+352 – MA/PZ 69, MA/PZ 72, WA 71 – wycinka drzew oraz wywóz drzewa na Rejon 100%

601+000-609+000 Węzeł Wierzbna,  DS26 0+000-1+145,88 – badania Vss oraz pobranie próbek gruntu dla określenia jego przydatności do wbudowania w nasypy oraz stabilizacji spoiwem. Objazd WD61 – zdjęcie warstwy humusu 50% (70%). DS.55 0+000-1+300 – zdjęcie warstwy humusu 10% (15%), DS56 0+000-2+304,01 – zdjęcie warstwy humusu 10% (55%), DS. 57 0+000-1+300 – zdjęcie warstwy humusu 15% (15%).

Geodezyjna:  581+250-622+480pomiar osnowy realizacyjnej na mostach 15% (50%), opracowanie kameralne projektu, pomiar zdjęcia humusu – obiekt P2-22, tyczenie DS06 pod odhumusowanie, inwentaryzacja odhumusowania WD-61, tyczenie DS08 pod odhumusowanie, inwentaryzacja odhumusowania objazdu WD-61, inwentaryzacja odhumusowania objazdu DS06 i DS08. Wytyczenie sieci energetycznej SN12, Tyczenie sieci telekomunik.: T-9, T-12, T-13, inwentaryzacja przepustów autostradowych SN0.

Geotechniczna: 606+700-609+900  – sondy statyczne CPT, w ilości 41 szt., do gł. 6 m ppt-246 mb; 615+850-618+650 - sondy statyczne CPT, w ilości 22 szt., do gł. 8 m ppt – 176 mb; 610+300-613+100 - sondy statyczne CPT, w ilości 2 szt., do gł. 10 m ppt – 20 mb; 621+350-622+400 - sondy statyczne CPT, w ilości 2 szt., do gł. 15 m ppt – 30 mb. Łącznie: 472 mb


ROBOTY MOSTOWE

610+463.34 PZ-43 – deskowanie płyty dennej, deskowanie skrzydeł segmentu B.

610+270.28 WA-79 – realizacja warstwy betonu wrównawczego gr.15cm pod ławę fundamentową przyczółka.

616+006.88 – WA-5 – wykonanie platform roboczych pod wiertnicę do DSM.

0+805,32 – WD-12b – realizacja drogi technologicznej do obiektu (szer. 3,5m, grub. 30cm).


ROBOTY BRANŻOWE

Przezbrojenia:

GAZ: 622+437/G23 – zgrzewanie układów zasuw, przygotowanie do próby szczelności zrobione 95%; 622+816/GW1 – wiercenie średnicą fi 1000 17m zrobione 90%; 593+467/G9 – nie pracowali, zrobione 95%; 613+887/G21 – nie pracowali, zrobione 20%; 622+816/GW1 – spawanie rur fi 700 zrobione ok. 10%; 594+038/G11 – zgrzewanie rur przewodowych, wykopy liniowe, zrobione 65%.

Energetyczna: 599+700/Kolizja SN14 – montaż i ustawienie 2 słupów  linii energetycznej średniego napięcia. 604+750/Kolizja NN19 – demontaż linek energetycznych niskiego napięcia. Pozostałe prace wstrzymane z powodu silnych mrozów i opadów śniegu.

Telekomunikacyjna: 583+715/Kolizja T4układanie przepustów kanalizacji telekomunikacyjnej i 4 studni telekomunikacyjnych; 581+874/Kolizja T2 – ustawianie studni telekomunikacyjnych i słupów kablowych linii telekomunikacyjnej; 581+960/Kolizja T3  – ustawianie studni telekomunikacyjnych i słupów kablowych linii telekomunikacyjnej.

Melioracyjna: 622+300 – wykop zbiornika ZBR-54; 613+150 – rów M1/1 odmulenie, wykop zakończone; 613+200 – rów M1/2 odmulenie, wykop zakończone, 612+600 – wykop, odmulenie rów M-1

621+500 – wykop zbiornika ZBR-53,52; 581+700 – odmulenie, wykop rowu T-15/3; 582+500 – wykop, odmulenie T-16.

Sanitarna: KSD10 613+380 – demontaż rurociągu 160 – 15m; KS37 613+303,50 – estakada A4 – montaż rurociągu PVC 200-43m+studnia+płukanie+próba; KS 42 618+959,81 – montaż rurociągu PE fi 90-90m. KSD12 613+670 – demontaż rurociągu 160-80m.

Sieci wodociągowe: W4 583+158/obiekt WD61 – transport rur PE fi 225. zgrzewanie rur PE-336mb. Wykonanie wodociągu -120mb. W13 593+473/obiekt WA68 – transport rur PE fi 400. zgrzewanie rur PE-218 mb. Wykonanie wodociągu – 40mb. W32 613+882/obiekt WA3 – wykopy kontrolne i zgrzewanie rury ochronnej 36mb. W33 616+052/obiekt WA5- transport rur, wykopy kontrolne.

Nadzór przyrodniczy: kontrola przyrodnicza na obiektach MA/PZ 72 i MA/PZ 78 oraz w rejonie Starego Wisłoka.

 


Postęp realizacji robót za 3 tydzień lutego 2011 r. (7 tydzień 2011 r.)

ROBOTY DROGOWE

Kontynuacja robót rozbiórkowych obiektów rozpoczętych w tyg. 4 i 5

Terliczka posesja 103, 107, 106,
Wola Dalsza
posesja 369,
Krzemienica posesja 351, 353, 355, 357, 357a, 360, 363.

Wycinka drzew przy DK4, przy drodze wojewódzkiej 835,drodze gminnej 9807R, MOP II Łukawiec, (608+995,42-610+270,28).

621+358-622+450 – zdjęcie warstwy humusu, WD61 Zdjęcie warstwy humusu, DS.55, Objazd WD61, DK4 badania podłoża po zdjęciu warstwy humusu.

Geodezyjna: 581+250-622+480 pomiar osnowy realizacyjnej na mostach 35%, opracowanie kameralne projektu, pomiar zdjęcia humusu – ob. P2-05, wytyczenia platform pod wzmocnienie podłoża, pomiar gruzu przy ob. WA-66, tyczenie gazociągu G-1, Tyczenie kolizji telekomunikacyjnej T-4, tyczenie W4, inwentaryzacja przepustów autostradowych x 2, kolizja SN0.

Geotechniczna: 606+700-609+900 sondy statyczne CPT, w ilości 21 szt., do gł. 6m ppt 174mb, 615+850-618+650 sondy statyczne CPT, w ilości 65 szt., do gł. 16m (15m) ppt-336 mb.


ROBOTY MOSTOWE

WD-66, WD-67 - wykonanie platform roboczych pod wiertnicę do DSM

PZ-43 - Zabezpieczanie płyty dennej, skrzydeł segmentu A

610+463.34 Beton B37 (C30/37)-36,5 m3, pompa do betonu-26mb, pielęgnacja betonu, zbrojenie płyty dennej, zbrojenie skrzydeł segmentu B,

WA-79 Zdjęcie humusu,

610+270.28 Zamontowanie instalacji igłofiltrowej

WD 12b wykonano 50m odcinek tymczasowej drogi dojazdowej dla wykonania obiektu szerokości 3,50m grubości  30 cm.


ROBOTY BRANŻOWE

GAZ: 622+437/G23 ułożenie w ziemi 100m rury przewodowej, zagęszczanie wykopu, zrobiono 90%, 622+816/GW1 wiercenie średnicą fi 1000 17 m zrobione 50%, 593+467/G9 nie pracowali zrobione 95%, 622+816/GW1 spawanie rur fi 700 96m zrobione ok. 4%, 613+887/G21 nie pracowali (rozbiórka fundamentu na trasie gazociągu) zrobione 20%, 594+038/G11 zgrzewanie rur przewodowych, wykopy liniowe, zrobione 30%.

Energetyka: 580+250/Kolizja SN0 wykonanie części kolizji SN0 przy wyłączeniu zakładu energetycznego, 593+500/Kolizja nn8 wykonanie kolizji n8 (strona wschodnia) przy wyłączeniu zakładu energetycznego.

Telekomunikacja: 581+700/Kolizja T1 układanie przepustów kanalizacji telekomunikacyjnej, 581+874/Kolizja T2 układanie przepustów kanalizacji telekomunikacyjnej, 581+960/Kolizja T3 układanie przepustów kanalizacji telekomunikacyjnej.

Melioracja: 622+300 wykop zbiornika ZBR-54, 616+350 odmulenie, wykop M-2, 615+825 odmulanie, wykop rowu Mn-2, Mn-1, 618+300 wykonanie nasypu rowu A-4, 612+647 wykop rowu M-1, 612+425 wykop row M-1/1, M1-1/2, 622+301 wykop zbiornika ZBR-55.

Sanitarna: KS40 616+036,91 odwodnienie wykopów instalacją igłofiltrową, układanie rurociągu 200 PVC i rury ochronnej PE315, KSD 10 613+380 demontaż rurociągu PVC, KS37 613+303,50 wykopy kontrolne, KSD 11 613+470 demontaż rurociągu PVC fi 160

Sieci wodociągowe: W4  583+158/WD transport rur fi 225PE, zgrzewanie elektrooporowe, ułożenie wodociągu PE fi 225, W13 593+473/WA68 transport rur fi 400 PE, zgrzewanie elektrooporowe, układanie rurociągu

Nadzór Przyrodniczy: cały kilometraż inwestycji – kontrola zaczętych robót ziemnych pod kontem siedlisk przyrodniczych. Kontrola robót związanych z wycinką drzew i krzewów w pasie autostrady

 

Postęp realizacji robót za 2 tydzień lutego 2011 r. (6 tydzień 2011 r.)

ROBOTY DROGOWE

Rozbiórka obiektów: 

Wola Mała posesja 369-5% (całość 55%).

Terliczka posesja:  103, 106 i 107 – hałdowanie gruzu, posesja 107 – 5% (całość 90%).

Gorliczyna posesja:82-10% (całość 90%), posesja 83-10% (całość 90%), posesja 84-10% (całość 90%), posesja: 79 – 30% (całość 90%),

Wycinka drzew na odcinkach: 581+250-581+900, 590+700-590+950, 591+100-591+300, 595+050-595+250.

Wycinka drzew przy obiektach: MA/PZ 69, MA/PZ 70, DW 877, DK4

Geodezyjna:  585+250-622+450Niwelacja pkt. Osnowy pomiarowej 5%, tyczenie rowów T15, T15/3, potok Perliczka, Opracowanie kameralne projektu, tyczenie kolizji W4,  G11, T10, SN0,NN1, T3, T2, przepustów A-A, B-B; inwentaryzacja podwykonawcza NN8, Inwentaryzacja odhumusowania zaplecza przy WD66.

Geotechniczna: 598+750-599+300 – sondy statyczne  CPT w ilości 4 szt., do gł. 8 m ppt-32 mb 599+900-600+300, 600+650-601+050, 601+400-601+650 – sondy statyczne CPT, w ilości 65 szt. do gł. 6 m ppt-390mb


ROBOTY MOSTOWE

WD-66 – wykonanie platform roboczych pod wiertnicę DSM 592+000.00

WD-67 - zdjęcie humusu pod platformy 592+949,81 wykonanie platform roboczych pod wiertnicę do DSM;

PZ-43 - zbrojenie płyty dennej, skrzydeł segmentu A

610+463,34 deskowanie płyty dennej, skrzydeł segmentu A,

Stabilizacja pkt. Osnowy realizacyjnej pomiarowej 5%.


ROBOTY BRANŻOWE

Przezbrojenia:

Melioracyjna:

622+300 wykop ZBR-54

618+400 odmulanie, wykop rowu P-3, A-2

616+350 – odmulanie, wykop M-2

615+825 – odmulanie, wykop rowu Mn-2, Mn-1

585+400 – odmulanie rowu T-7

568+100 – odmulanie, wykop T-7/1

622+301 – wykop zbiornika ZBR-55

Sanitarna:     

KSD13 613+730 – demontaż rurociągu 160 – około 160m+ 2 studnie; KSD14 613+865 – demontaż rurociągu 160 – 68m, 110-18m +2 studnie.

KSD15 613+877 – demontaż rurociągu 160 – 48m, 2 studnie;  KS40 616+036,91 – montaż rurociągu Dz200 wraz z rurami ochronnymi – około 6 m.

Energetyczna:

580+250/Kolizja SN0 – Montaż i postawienie (łącznie 6 słupów) linii SN 15 kV

580+250/Kolizja SN0 –Ustawienie fundamentów słupa nr 1;  593+500/Kolizja nn8 – Wykopanie trasy kablowej o dł. 30m.

Telekomunikacyjna: 613+828/Kolizja T32 – ułożenie rur przepustowych dla kanalizacji telekomunikacyjnej o dł. 50m, 581+300-582+200/Kolizja T1,T2 – Kopanie przepustów pod autostradą.

Nadzór przyrodniczy:  cały kilometraż - wyznaczanie kilometrażu występowania na trasie inwestycji cennych przyrodniczo siedlisk Natura 2000


Postęp realizacji robót za 1 tydzień lutego 2011 r. (5 tydzień 2011 r.)

 

ROBOTY DROGOWE

Kontynuacja robót rozbiórkowych obiektów rozpoczętych w tyg. 3;

Dodatkowo wykonano rozbiórkę:

Wola Mała posesja:369-5% (całość 30%),

Gorliczyna: posesja: 79 – 20% (całość 60%), posesja:82 -10% (całość 30%), posesja 83- 10% (całość 40%), posesja 84- 10% (całość 40%), posesja 558-10%(całość 90%), posesja 559 – 10% (całość 90%), posesja 81- 30% (całość 90%), posesja 92 – 30% (całość 90%), posesja 560 -10% (całość 90%),

Terliczka: posesja 103:10% (całość 90%), posesja 107: 10% (całość 80%)

Gniewczyna Łańcucka posesja: 463-10% (całość 90%), posesja 469-10% (całość 90%).

Przeworsk Gorliczyńska posesja: 130-30% (całość 90%), posesja 131 – 30% (całość 90%), 132 – 20% (całość 90%), posesja 133 – 20%(całość 90%), posesja 135  - 20% (całość 90%),posesja 137 – 20% (całość 90%), posesja 139 -20% (całość 90%).

592+000-593+200 ; 612+800-614+000; 615+800-616+300 - Wycinka drzew, wydobywanie karpiny w podanym kilometrażu oraz wywóz drzewa na rejon.

Geodezyjna:  591+250-622+450pomiar współrzędnych pkt. Osnowy 25%/75%, realizacja bieżących zleceń 100%, opracowanie kameralne.

Geotechniczna: 596+350-596+150  – sondy statyczne CPT w ilości 60 szt., do gł. 8 m ppt-480 mb

 

 

ROBOTY MOSTOWE

WD66 Wykonanie platform robotniczych pod wiertnicą do DSM;

PZ43 – wymiana gruntu-100% badanie stopnia zagęszczenia maks. Gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, wilgotności optymalnej, ozn. modułu odkształcenia przez obciążanie płytą VSS, wyk. warstwę betonu wyrównawczego gr. 10cm.

WA79- oznaczenie stopnia zagęszczenia gruntu soną lekką DPL10, ozn. Wskaźnika zagęszczenia gruntu cylindrem wciskanym,

Geotechniczna:

Sondy statyczne CPT- Obiekty: WD1  - 2x16m, 1x14m;   WA9 – 1x17m; WD7 – 1x10m, 7x10m łącznie 143 mb

Przezbrojenia:

GAZ 622+816/GW1,GW2 –układanie rury przewiertowej fi 1000, transport rur fi 700

Energetyczna: 580+250 – Przebudowa linii SN na odcinku od słupa 1.7 do 1.10, Demontaż starych słupów linii SN,

Melioracyjna: 622+300odhumusowanie, wykop ZBR-54

                        622+301 – wykop zbiornika ZBR-55

                        618+400 – odmulanie, wykop rowu P-3, A-2, odmulenie, wykop rowu M-2, Mn-1, Mn-2, odhumusowanie, wykop ZBR-53 i 52

Przebudowa kanalizacji: KSD13 613+730 Wykopy kontrolne w ilości około 14 m 3, zasypywanie wykopów kontrolnych 10 m 3

Nadzór przyrodniczy: cał. kilometraż – Kontrola wycinki drzew oraz innych wstępnych prac budowlanych 

 


ROBOTY BRANŻOWE

Przezbrojenia:

GAZ 622+816/GW1,GW2 –układanie rury przewiertowej fi 1000, transport rur fi 700

Energetyczna: 580+250 – Przebudowa linii SN na odcinku od słupa 1.7 do 1.10, Demontaż starych słupów linii SN,

Melioracyjna: 622+300odhumusowanie, wykop ZBR-54

                        622+301 – wykop zbiornika ZBR-55

                        618+400 – odmulanie, wykop rowu P-3, A-2, odmulenie, wykop rowu M-2, Mn-1, Mn-2,

                        odhumusowanie, wykop ZBR-53 i 52

Przebudowa kanalizacji: KSD13 613+730 Wykopy kontrolne w ilości około 14 m 3, zasypywanie wykopów kontrolnych 10 m 3

Nadzór przyrodniczy: cał. kilometraż – Kontrola wycinki drzew oraz innych wstępnych prac budowlanych

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014Kontakt|Mapa serwisu