ScottWilson

.

Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20; 35-959 Rzeszów
tel. 0 48 17 853 40 71
faks 0 48 17 853 73 95

e-mail: sekretariat@rzeszow.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu: Mariusz Montusiewicz
ul. Sikorskiego 49c; 35-304 Rzeszów
tel. 0 48 (17) 229 15 20 fax 48

e-mail: mpmontusiewicz@gddkia.gov.pl

Zarządzanie projektem i nadzór budowy - Inżynier Kontraktu

Nadzór Budowy Obwodu Utrzymania Autostrady Węzła Wierzbna

Konsorcjum URS Polska Sp. z o.o. - Promost Consulting 


Lider Konsorcujm URS Polska Sp. z o.o. 
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa
tel. 0 48 22 427 37 00
faks 0 48 22 427 37 01
www.ursglobal.com

Partner Konsorcjum - URS Infrastructure & Environment UK Limited  
Scott House, Alencon Link, Basinstoke RG21 7 PP,
United Kindom reprezentowanego przez
URS Infrastructure & Environment UK Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce
ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

Partner Konsorcjum - PROMOST CONSULTING  Sp. z o.o.
ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, Rzeszów
www. promost.pl

Biuro Nadzoru Projektu Wola Dalsza 92, 37- 100 Łańcut tel. (17) 224 07 88 fax. (17) 224 07 87 www.a4rzeszow-jaroslaw.pl

Inżynier Kontraktu - Sebastian Kijas
Sebastian.Kijas@scottwilson.com

 

Nadzór: Kontynuacja Budowy Autostrady A4 odc. Rzeszów (W. Wschodni) - Jarosław (W. Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44.

W związku z trwajacą procedurą związaną z wyłonieniem Konsultanta Nadzór nad Budową pełni Zamawiający GDDKiA O/Rzeszów


P.O. Inżyniera Kontraktu - Mariusz Montusiewicz
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul Sikorskiego 49 C,  35-959 Rzeszów
tel. (17) 229 15 20
mpmontusiewicz@gddkia.gov.pl

 

Wykonawca robót

 

Budimex S.A (Lider)
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Telefon: (+48) 22 623 60 00  
Fax: (+48) 22 623 60 01
e-mail: info@budimex.pl


 

STRABAG Sp. z o.o. (Partner)
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
tel: (+48) 22 7144-800
fax:
(+48) 22 7144-900
e-mail: pl_office.strabag@strabag.com

Biuro Budowy
Budimex S.A./Strabag Sp. z o.o.
ul. Podzwierzyniec 41
37 -100 Łańcut
Telefon:


Dyrektor Kontraktu
Grzegorz Domaradzki

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014Kontakt|Mapa serwisu