ScottWilson

.

O PROJEKCIE

 

Budowa autostrady A4 Rzeszów-Korczowa


Przedmiotowy projekt podzielono na 3 odcinki. Całkowita długość projektowanego odcinka autostrady A4 wynosi  88,23 km. Odcinek Rzeszów „Węzeł Rzeszów Wschód” (bez węzła) – Jarosław „Węzeł Wierzbna”  budowany jest w systemie „Tradycyjnym”, natomiast odcinek Jarosław „Węzeł Wierzbna” (bez węzła) – Radymno (z węzłem) oraz odcinek Radymno (bez węzła) – Korczowa, w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Wartość projektu: 4 754 825 500,03 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 262 011 278,88 PLN


 

O KONTRAKCIE


 
„Kontynuacja Budowy autostrady A-4,

odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna)

od km 581+250 do km 622+450”

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

Oddział w Rzeszowie

Kierownik Projektu : Mariusz Montusiewicz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie

ul. Sikorskiego 49 C, 35-959 Rzeszów
te. (17) 229 15 20

mpmontusiewicz@gddkia.gov.pl

 

NADZÓR INWESTORSKI:

P.O. Inżyniera Kontraktu - Mariusz Montusiewicz
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie
ul Sikorskiego 49 C,  35-959 Rzeszów
tel. (17) 229 15 20
mpmontusiewicz@gddkia.gov.pl

  

 

 

 


NADZÓR AUTORSKI:

Tebodin Poland sp. z o.o.

APIA XXI S.A., APIA XXI IAK sp. z o.o. oraz MP-Mosty sp. z o.o.

Umowa nr 2006/PL/16/C/PA/003-III-2 z dnia 05.08.2008

Aneks nr 1 do umowy 2006/PL/16/C/PA/003-III-2 z dnia 05.08.2008

Aneks nr 2 do umowy 2006/PL/16/C/PA/003-III-2 z dnia 05.08.2008

Aneks nr 3 do umowy 2006/PL/16/C/PA/003-III-2 z dnia 05.08.2008

Główny Projektant: Artur Majczak
 


WYKONAWCA:

BUDIMEX S.A. / STRABAG SP. Z O.O.

Kontrakt nr: 2811/27/2014

 

 

Maksymalna wartość zobowiązania wynosi:

719 496 225,45 PLN (brutto)

Wartość kontraktu na roboty wynosi:

584 956 280,85 PLN (netto)

Dyrektor Kontraktu: Grzegorz Domaradzki

 

 

  

ZAKRES RZECZOWY

 

Budowa obejmuje  kontynuację:

- budowy układu drogowego autostrady

- budowy węzłów autostradowych przystosowanych do warunków płatności

- budowy obiektów inżynierskich

- przebudowy dróg poprzecznych

- budowy dróg serwisowych

- budowy miejsc obsługi podróżnych

- budowy obwodu utrzymania autostrady

- budowy urządzeń wyposażenia infrastruktury autostradowej

- przebudowy oraz likwidacji istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją.

 

LOKALIZACJA


Trasa przebiega przez tereny następujących powiatów:
 

- powiat rzeszowski: gminy Trzebownisko oraz Krasne 

- powiat łańcucki: gmina Czarna, miasto Łańcut, gmina Białobrzegi 

- powiat przeworski: gminy Przeworsk, Tryńcza, miasto Przeworsk.

 


Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014Kontakt|Mapa serwisu