ScottWilson

Aktualności

W dniu 21.10.2010 przekazano plac budowy Wykonawcy 

Wykonawca robót otrzymał polecenie rozpoczęcia robót z dniem 22.10.2010.


Zaawansowanie czasowe na 31.10.2013         

    

Procent upływu czasu (od podpisania umowy) – 129,30% (1134 dni)   

Procent upływu czasu (od daty rozpoczęcia robót) – 130,31% (1104 dni)


Procent upływu czasu obliczony na podstawie aneksu nr 3/2013 do umowy Nr 2811/45/2010 z dnia 23.09.2010 r.                                                     

                                              
                

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014Kontakt|Mapa serwisu